They offer different flash websites that has animation and sound.
Conducere
Cuprins

Comisia de evaluare a persoanele cu handicap adulte
Detalii aici...

Acte necesare pentru incadrarea in grad de handicap pt. adulti
Detalii aici...

Acte necesare pentru incadrarea in grad de handicap pt. copii
Detalii aici...

Drepturile persoanelor cu handicap
Detalii aici...

Comisia pentru protectia copilului
Detalii aici...

Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului
Detalii aici...

Asistent maternal profesionist
Detalii aici...

Adoptii
Detalii aici...

Prezentarea serviciilor de asistenta sociala
Detalii aici...

Legislatie in domeniu
Detalii aici...

Licitatii
Detalii aici...

Anunturi
Detalii aici...

Legea 544
Detalii aici...

Date statistice
Detalii aici...

Link-uri
Detalii aici...

Internet mai sigur

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba

 

ACTE NORMATIVE CU INCIDENTA IN DOMENIUL PROTECTIEI PERSOANELOR CU HANDICAP - DOCUMENTE DE REFERINTA


Decrete:

1342/04.12.2006 Promulgarea Legii privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

300/07.03.2006 Promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

122/16.03.2005 Promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 54 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap

1147/13.12.2004 Promulgarea Legii pentru completarea Legii sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice 487/2002
 

Legi:

Lege 448/ 2006  Lege privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  (actualizat in 2007)

Lege 251 /2006  Lege  pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 574 din 04/07/2006 Actul a intrat in vigoare la data de 19 iulie 2006

Lege 45/ 2006   Lege  privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 220 din 10/03/2006 Actul a intrat in vigoare la data de 13 martie 2006

Lege 246 /2005  Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 656 din 25/07/2005 Actul a intrat in vigoare la data de 28 iulie 2005

Lege 125 /2005  Lege  pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 416 din 17/05/2005 Actul a intrat in vigoare la data de 20 mai 2005

Lege 163/ 2005  Lege  privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Lege 35/ 2005 Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 54 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 238 din 22/03/2005 Actul a intrat in vigoare la data de 25 martie 2005

Lege 600 /2004  Pentru completarea Legii sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice

Lege 554 /2004  Legea contenciosului administrativ  (actualizat in 2007)

Lege 467/ 2004 Modificarea si completarea OG nr. 14 / 2003

Lege 343/ 2004  Modificarea si completarea OUG nr.102/1999

Lege 272 /2004  Privind protectia si promovarea drepturilor copilului  (actualizat in 2006)

Lege 144 /2004  Privind aprobarea O.G. 2/2004 pentru modificarea si completarea O.G. 14/2003

Lege 121 /2004  Aprobarea OG 30/2004 pentru modificarea OUG 170/1999

Lege 107 /2004  Modificarea si completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

Lege 188/ 2004  Statutul functionarilor publici

Lege 30 /2004  Modificarea art.1 din Legea 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transport intern

Lege 571/ 2003 Codul Fiscal  (actualizat in 2007)

Lege 239 /2003 Aprobarea OG nr. 14 / 2003

Lege 52 /2003  Transparenta decizionala in administratia publica

Lege 487/ 2002  Legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice

Lege 519 /2002  Aprobarea, completarea si modificarea OUG nr. 102/1999

Lege 233 /2002 pentru aprobarea O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

Lege 76 /2002  Privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca  (actualizat in 2006)

Lege 783 /2002  Aprobarea OUG 170/1999 privind acordarea, in mod gratuit a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevazute in legi speciale

Lege 544 /2001 Liberul acces la informatiile de interes public  (actualizat in 2007)

Lege 366 /2001 Aprobarea OUG 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate

Lege 147 /2000 Reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern

Lege 19 /2000  Sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale  (actualizat in 2007)

Lege 17 /2000  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 104 din 09/03/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice  (republicata in 2007 M.O. 157)
 


Hotarari de guvern:


H.G. 268 /2007  Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448-2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

H.G. 197 /2006  Aprobarea programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum si in domeniul asistentei sociale a persoanelor varstnice, persoanelor fara adapost si persoanelor victime ale violentei in familie si a finantarii acestor programe

H.G. 183 /2006 Alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele consilii judetene si pentru Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti

H.G. 1825/ 2006 Aprobarea Normelor metodologiei de aplicare a prevederilor OUG 148/2005

H.G. 1175/ 2005  Aprobarea Strategiei nationale privind protectia integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap din Romania in perioada 2006 - 2013

H.G. 1007 /2005 Privind modificarea H.G. 539/2005

H.G. 729/ 2005 Stabilirea nivelurilor alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile publice de asistenta sociala

H.G. 539/ 2005  Aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale  (actualizat in septembrie 2005)

H.G. 508 /2005  Modificarea anexei la HG 839/2004 privind nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice si din crese

H.G. 463/ 2005 Modificarea normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prin H.G. 427/2001

H.G. 1434 /2004  Atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului  (actualizat in 2007)

H.G. 1024 /2004  Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG 68/2003 privind serviciile sociale precum si a metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale

H.G. 585 /2004  Alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Dambovita

H.G. 225 /2004  Transmiterea unui imobil din proprietatea publica a statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva in administrarea Centrului-Pilot de Recuperare a Persoanelor cu Handicap Pastraveni, judetul Neamt

H.G. 86 /2004 Aprobarea finantarii unor cheltuieli pentru constructia si amenajarea Centrului-pilot de servicii comunitare pentru persoanele cu handicap si formare personal Techirghiol, judetul Constanta

H.G. 44 /2004 Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal  (actualizat in 2007)

H.G. 1488 /2003 Cofinantarea functionarii Centrului-Pilot de Recuperare a Persoanelor cu Handicap Pastraveni, judetul Neamt

H.G. 1177 /2003 Aprobarea cuantumului indemnizatiei lunare de hrana cuvenite persoanelor infectate HIV sau bolnave SIDA

H.G. 1180 /2003 Aprobarea metodologiei de scutire a unitatilor protejate de la plata taxelor vamale pentru unele categorii de importuri

H.G. 503/ 2003 Indexarea intervalurilor de venituri pe baza carora se stabileste contributia lunara de intretinere datorata de sustinatorul legal al persoanei asistate

H.G. 329 /2003 Aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap

H.G. 174 /2002 Aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 76 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca  (actualizat in 2006)

H.G. 696/ 2001 Aprobarea Normelor metodologice privind finantarea proiectelor in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap

H.G. 427 /2001 Aprobarea normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap  (actualizat in 2005)

H.G. 219/ 2001 Aprobarea executiei unor pasarele pietonale si amenajarea unor treceri pentru biciclisti si persoane cu handicap locomotor pe drumul national DN 1, sectorul Bucuresti-Ploiesti

H.G. 532 /1999 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contributiei de intretinere in institutiile de asistenta sociala, datorata de persoanele asistate sau de sustinatorii legali ai acestora

H.G. 109/ 1999 Valorificarea produselor si serviciilor realizate in cadrul caminelor-atelier si al altor camine din coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap

H.G. 610/ 1990 Acordarea unor drepturi nevazatorilor


Ordonante:

O.U.G 14 /2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

O.U.G. 158 /2005 Concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate  (actualizat in 2006)

O.G. 148 /2005 Sustinerea familiei in vederea cresterii copilului  (actualizat in 2007)

O.G. 51/ 2005 Modificarea si completarea OG nr. 14/2003

O.U.G. 24/ 2005 Modificarea si completarea Codului Fiscal

O.U.G. 115 /2004 Salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar  (actualizat in 2007)

O.G. 30/ 2004  Modificarea OUG 170/1999 privind acordarea, in mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevazute in legi speciale 

O.G. 2 /2004 Pentru modificarea si completarea O.G. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea ANPH

O.G. 59 /2003 Categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale  (actualizat in 2004)

O.G. 14 /2003  infiintarea, organizarea si functionarea ANPH  (actualizat in 2006)

O.G. 27 /2002 Reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor  (actualizat in august 2002)

O.U.G. 32 /2001 Reglementarea unor probleme financiare  (actualizat in 2004)

O.G. 26 /2000 Asociatii si fundatii  (actualizat in 2005)

O.U.G. 170 /1999 Acordarea, in mod gratuit a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevazute in legi speciale (actualizat in 2004)
 


Ordine:

Ordin ANPH 293/ 2007 Ordin nr. 62/2007 din 23/04/2007

Ordinul ANPH 60 /2007 Ordinul nr.60/2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unitatilor protejate

Ordinul nr. 31 /2007 privind aprobarea Metodologiei de control, inspectie si monitorizare, aplicabila in domeniul de competenta al Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

Ordinul ANPH 4722/ 2006 Aprobarea Regulamentului privind procedura si conditiile de autorizare a interpretilor limbajului mimico-gestual specific persoanelor cu deficiente de auz si a interpretilor limbajului specific persoanelor cu surdocecitate

Ordinul ANPH 175 /2006 Aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale la domiciliu pentru persoane adulte cu handicap

Ordinul ANPH 106/ 2006 Aprobarea Metodologiei de organizare a cursului de limbaj mimico-gestual

Ordinul ANPH 73 /2006 Aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare si de finantare a proiectelor din cadrul programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap

Ordinul ANPH 402 /2005 Modificarea lit. i) si j) ale pct. II.2 din cap. II al Criteriilor pe baza carora se efectueaza selectia proiectelor in domeniul protectiei, integrarii si incluziunii sociale a persoanelor cu handicap, aprobate prin ordinul presedintelui ANPH 367/2005

Ordinul ANPH 363 /2005 Aprobarea Planului national privind formarea personalului din sistemul de protectie a persoanelor cu handicap pentru perioada 2006-2008 si a Programei cadru de instruire specifica a personalului implicat in protectia si ingrijirea persoanei adulte cu handicap

Ordinul ANPH 367/ 2005 Aprobarea Criteriilor pe baza carora se efectueaza selectia proiectelor in domeniul protectiei, integrarii si incluziunii sociale a persoanelor cu handicap

Ordinul ANPH 370 /2005 Modificarea formularelor din Anexa 4 la Ordinul 248/2005 pentru aprobarea Metodologiei de control, inspectie, si monitorizare, aplicabila in domeniul ANPH

Ordinul ANPH 245 /2005 Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a ANPH, precum si a Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap

Ordinul MTCT, MS, MMSSF 216/189/3469/ 2005 Aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuitatii de transport cu metroul si cuantumul acestei gratuitati pentru persoanele cu handicap accentuat si grav si pentru asistentii personali sau insotitorii acestora

Ordinul ANPH 205/ 2005 Aprobarea Standardelor minime de calitate pentru centre rezidentiale pentru persoane adulte cu handicap, centre de zi pentru persoane adulte cu handicap si locuinte protejate pentru persoane adulte cu handicap

Ordinul MMSSF/MAI 56/131 /2004 Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG 2/2004 pentru modificarea si completarea OG 14/2003

Ordinul MMSSF si MEC 373/99 /2003 Stabilirea documentelor justificative si a modalitatii de decontare privind taxa pentru abonamentul la curentul electric pentru nevazatorii cu handicap grav

Ordinul MSF si MMSS 491/180/ 2003 Aprobarea Grilei de evaluare medico-sociala a persoanelor care se interneaza in unitati de asistenta medico-sociale

Ordinul SGG si MLPTL 290/609 /2003 Aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuitatii transportului urban (...) si interurban precum si pentru stabilirea cuantumului acestei gratuitati pt. persoanele cu handicap grav precum si pt. asistentii personali sau insotitorii acestora

Ordinul 277 /2003  Modificarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 726/2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru adulti si se aplica masurile de protectie speciala a acestora

Ordin comun MSF si Secretarul ANPCA 725 /2002 Criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii si aplicarea masurilor de protectie speciala a acestora

Ordinul MSF 726 /2002 Criteriile pentru stabilirea gradului de handicap pentru adulti si aplicarea masurilor de protectie speciala

Ordin 741 /2002 Aprobarea Contractului - cadru de asociere privind infiintarea institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap si modul de administrare a acestora

Ordinul SSPH 79 /2002
Aprobarea costului mediu lunar de intretinere in instutiile de protectie speciala a persoanelor cu handicap

Ordinul SSPH 162/ 2002
Aprobarea Normelor privind desfasurarea activitatii de informare si consiliere pentru persoanele cu handicap

Ordin Ministrul Lucrarilor Publice 649 /2001 Aprobarea Normativului pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap


Aquis :


Key Documents - Legal documents from the European Commission and the European Council 1-1-2000
   Key Documents - Legal documents from the European Commission and the European Council

Documente ale Aquis-ului comunitar 1-1-2000
   Documente ale Aquis-ului comunitar - traduse in limba romana de IER

Tel Verde
an image

Linii telefonice sunt gratuite si apelabile permanent:


Telefonul copilului:

0.800.82.00.10


Telefonul victimelor violentei in familie:

0.800.41.01.50

Prin intermediul acestor servicii:

-se asigura informarea si consilierea telefonica a solicitantului;

-se evalueaza si se estimeaza nevoile imediate ale apelantului;

-se intervine in functie de gravitatea si riscul situatiei;


TELEFON UNIC EUROPEAN pentru disparitii copii:

116.000

Declaratii de avere
an image

Declaratii de avere si de interes:

Detalii aici...

Vizitatori
an image

discount web hosting


Design downloaded from free website templates.