They offer different flash websites that has animation and sound.
Conducere
Cuprins

Comisia de evaluare a persoanele cu handicap adulte
Detalii aici...

Acte necesare pentru incadrarea in grad de handicap pt. adulti
Detalii aici...

Acte necesare pentru incadrarea in grad de handicap pt. copii
Detalii aici...

Drepturile persoanelor cu handicap
Detalii aici...

Comisia pentru protectia copilului
Detalii aici...

Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului
Detalii aici...

Asistent maternal profesionist
Detalii aici...

Adoptii
Detalii aici...

Prezentarea serviciilor de asistenta sociala
Detalii aici...

Legislatie in domeniu
Detalii aici...

Licitatii
Detalii aici...

Anunturi
Detalii aici...

Legea 544
Detalii aici...

Date statistice
Detalii aici...

Link-uri
Detalii aici...

Internet mai sigur

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba

 

DREPTURILE PERSOANELOR CU HANDICAP

 

Persoanele cu handicap beneficiaza de plata drepturilor ce li se cuvin, dupa cum urmeaza:

a) Persoanele adulte cu handicap grav:

- indemnizatie lunara, indiferent de venituri, in cuantum de 234 RON;

- buget personal complementar, indiferent de venituri, in cuantum de 106 RON;

- dreptul de optiune intre asistent personal si indemnizatia de insotitor;

- gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul; (de aceasta prevedere beneficiaza si: a)insotitorii persoanelor cu handicap grav, numai in prezenta acestora; b)asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav; c) asistentii personali profesionisti;)

- gratuitatea transportului interurban in limita a 12 calatorii/an calendaristic;(de aceasta prevedere beneficiaza si: a) insotitorii persoanelor cu handicap grav, numai in prezenta acestora; b) asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav;)

- scutire de impozit pe veniturile din salarii;

- scutire de la plata impozitului pe cladire si teren;

- scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu atas si mototriciclurilor, adaptate handicapului;

- scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de functionare pentru activitati economice si viza anuala a acestora;

- scutire de la plata taxei hoteliere;

b) Persoanele adulte cu handicap accentuat:

- indemnizatie lunara, indiferent de venituri, in cuantum de 193 RON;

- buget personal complementar, indiferent de venituri, in cuantum de 79 RON;

- gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul; (de aceasta prevedere beneficiaza si: a) insotitorii copiilor cu handicap accentuat, numai in prezenta acestora; b) insotitorii adultilor cu handicap auditiv si mintal, in prezenta acestora; c) asistentii personali profesionisti;)

- gratuitatea transportului interurban in limita a 6 calatorii/an calendaristic;( de aceasta prevedere beneficiaza si insotitorii copiilor cu handicap accentuat, numai in prezenta acestora;)

- scutire de impozit pe veniturile din salarii;

- scutire de la plata impozitului pe cladire si teren;

- scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu atas si mototriciclurilor, adaptate handicapului;

- scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de functionare pentru activitati economice si viza anuala a acestora;

- scutire de la plata taxei hotelier;

c) Persoanele adulte cu handicap mediu:

- buget personal complementar, indiferent de venituri, in cuantum de 39 RON;In conformitate cu art.5, punctul 10, din Legea 448/2006 "bugetul personal complementar- stabileste limitele cheltuielilor personale din cursul unei luni, in functie de gradul de handicap, pentru plata taxei de abonament radio/TV, a abonamentului telefonic cu impulsuri incluse si a taxei pentru abomamentul la curentul electric;"Persoanele cu certificat de incadrare in grad de handicap valabil, aflate in evidentele Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba - Biroul Prestatii vor primi din oficiu sumele reprezentand bugetul personal complementar si prin urmare nu trebuie sa se deplaseze la sediul institutiei noastre.

In cazul in care adresa persoanelor, indreptatite sa primeasca drepturile conferite de prezenta lege, s-a modificat de la ultima revizuire a dosarului. le rugam sa comunice noua adresa Biroului Prestatii din cadrul D.G.A.S.P.C. Alba, B-dul 1Decembrie 1918, nr.68, Alba Iulia, cod 510207.Copiii cu handicap beneficiaza de urmatoarele prestatii sociale:

- Copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, beneficiaza de alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 100%.

- Copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiaza de o alocatie lunara de hrana, calculata pe baza alocatiei zilnice de hrana stabilite pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice.

Copiii cu handicap grav beneficiaza de:

- gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul; (de aceasta prevedere beneficiaza si: a)insotitorii copiilor cu handicap grav, numai in prezenta acestora; b)asistentii personali ai copiilor cu handicap grav;

- gratuitatea transportului interurban in limita a 12 calatorii/an calendaristic;(de aceasta prevedere beneficiaza si: a) insotitorii copiilor cu handicap grav, numai in prezenta acestora; b) asistentii personali ai copiilor cu handicap grav;)

Copii cu handicap accentuat beneficiaza:

- gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul; (de aceasta prevedere beneficiaza si: a) insotitorii copiilor cu handicap accentuat, numai in prezenta acestora;

- gratuitatea transportului interurban in limita a 6 calatorii/an calendaristic;( de aceasta prevedere beneficiaza si insotitorii copiilor cu handicap accentuat, numai in prezenta acestora;)Familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav, accentuat ori mediu pe perioada in care il are in ingrijire, supraveghere si intretinere beneficiaza de buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:

- in cuantum de 106 lei, pentru copilul cu handicap grav;

- in cuantum de 79 lei, pentru copilul cu handicap accentuat;

- in cuantum de 39 lei, pentru copilul cu handicap mediu.De asemenea, persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil cu handicap beneficiaza de urmatoarele drepturi:

- concediu platit pentru cresterea copilului cu handicap pana la implinirea de catre acesta a varstei de 7 ani si program de lucru redus la 4 ore pentru parintele care are in ingrijire copilul cu handicap care necesita tratament pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani;

- concedii medicale pentru ingrijirea copilului cu handicap care necesita internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani;

- indemnizatie, prin Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, pentru cresterea copilului cu handicap, acordata femeii mama detinatoare de certificat de persoana cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 7 ani;

- alocatie de intretinere pentru copiii cu handicap, aflati in plasament familial sau incredintati, potrivit legii, unei familii ori persoane sau unui organism privat autorizat potrivit legii, in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 50%.

De aceste drepturile beneficiaza, la cerere, unul dintre parinti, tutorele, persoanele care au adoptat un copil cu handicap sau carora li s-au incredintat copii cu handicap spre crestere si educare ori in plasament familial, daca sunt asigurati pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

Aceste persoane beneficiaza de drepturile prevazute mai sus, numai in situatia in care nu au in acelasi timp si calitatea de asistent personal.Persoanele cu afectiuni renale care necesita hemodializa in alte localitati decat cele de domiciliu beneficiaza de gratuitatea transportului interurban si peste limita prevazuta, la alegere, cu tren clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, in functie de recomandarea centrului de dializa.

Beneficiaza de aceste prevederi si asistentii personali sau insotitorii persoanelor cu handicap care necesita hemodializa.

 

Tel Verde
an image

Linii telefonice sunt gratuite si apelabile permanent:


Telefonul copilului:

0.800.82.00.10


Telefonul victimelor violentei in familie:

0.800.41.01.50

Prin intermediul acestor servicii:

-se asigura informarea si consilierea telefonica a solicitantului;

-se evalueaza si se estimeaza nevoile imediate ale apelantului;

-se intervine in functie de gravitatea si riscul situatiei;


TELEFON UNIC EUROPEAN pentru disparitii copii:

116.000

Declaratii de avere
an image

Declaratii de avere si de interes:

Detalii aici...

Vizitatori
an image

discount web hosting


Design downloaded from free website templates.