They offer different flash websites that has animation and sound.
Conducere
Cuprins

Comisia de evaluare a persoanele cu handicap adulte
Detalii aici...

Acte necesare pentru incadrarea in grad de handicap pt. adulti
Detalii aici...

Acte necesare pentru incadrarea in grad de handicap pt. copii
Detalii aici...

Drepturile persoanelor cu handicap
Detalii aici...

Comisia pentru protectia copilului
Detalii aici...

Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului
Detalii aici...

Asistent maternal profesionist
Detalii aici...

Adoptii
Detalii aici...

Prezentarea serviciilor de asistenta sociala
Detalii aici...

Legislatie in domeniu
Detalii aici...

Licitatii
Detalii aici...

Anunturi
Detalii aici...

Legea 544
Detalii aici...

Date statistice
Detalii aici...

Link-uri
Detalii aici...

Internet mai sigur

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba

 

Acte necesare pentru evaluarea in vederea incadrarii/reincadrarii in grad de handicap a copilului:


* 2 (doua) copii dupa actul de identitate al copilului (certificatul de nastere/carte de identitate);

* 2 (doua) copii ale actelor de identitate ale parintilor/reprezentantului legal;

* O copie a documentului prin care se face dovada ca persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotarare a instantei/hotarare a comisiei pentru protectia copilului);

* Cerere de evaluare (tipizat - se completeaza la sediul DGASPC Alba - Anexa 4)...descarca

* Ancheta sociala de la SPAS/Primarie;

* Fisa medicala sintetica de la medicul de familie (tipizat - Anexa 7)...descarca

* Certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate care sa contina:

* diagnostic complet;

* cod boala;

* stadiul evolutiv al bolii;

* complicatiile bolii;

* tratamentul efectuat;

* implicatiile bolii asupra functiilor organice;

* Copii ale documentelor medicale aditionale la certificatul medical de tip A5 (scrisoare medicala, bilete de extermare);

* Fisa de evaluare psihologica (tipizat - Anexa 8) de la un psiholog atestat in psihologie clinica obligatorie...descarca

1. La prima cerere de incadrare in grad de handicap;

2. In cazul copiilor cu dizabilitati mintale, psihice sau asociate;

3. In cazul copiilor cu HIV\SIDA sau o boala canceroasa;

* Fisa psihopedagogica (daca copilul urmeaza o forma de invatamant) (tipizat - Anexa 9)...descarca

* O copie a certificatului de incadrare in grad de handicap in vigoare (la reevaluare);

* O copie a certificatului de orientare scolara si profesionala in vigoare (atunci cand este cazul);

Documentele, mentionate de mai sus, trebuie depuse la Serviciul de Evaluare Complexa Copii (SECC) din cadrul DGASPC Alba in ziua programarii facute doar de catre parintii sau apartinatorii legali ai copilului.

Programarea se face:

* la sediul DGASPC Alba-Serviciul de Evaluare Complexa Copii, camera 10;

* telefonic la numarul de telefon: 0258-818266, interior 207.

Pentru copilul incadrat in grad de handicap, programarea pentru reevaluare in vederea reincadrarii in grad de handicap, trebuie facuta cu 60 de zile inainte de expirarea certificatului de incadrare in grad de handicap existent.

In cazul parintilor plecati in strainatate trebuie depus la dosar actul cu persoana desemnata ca reprezentant legal al copilului, (curatela, hotararea sau sentinta civila de plasament, etc.) si documentul cu prestatiile de care beneficiaza copilul pe teritoriul statului in care au resedinta/domiciliul parintii (daca este cazul).

COPILUL TREBUIE INSOTIT DE UNUL DINTRE PARINTI SAU DE PERSOANA DESEMNATA LEGAL SA IL REPREZINTE.


Tel Verde
an image

Linii telefonice sunt gratuite si apelabile permanent:


Telefonul copilului:

0.800.82.00.10


Telefonul victimelor violentei in familie:

0.800.41.01.50

Prin intermediul acestor servicii:

-se asigura informarea si consilierea telefonica a solicitantului;

-se evalueaza si se estimeaza nevoile imediate ale apelantului;

-se intervine in functie de gravitatea si riscul situatiei;


TELEFON UNIC EUROPEAN pentru disparitii copii:

116.000

Declaratii de avere
an image

Declaratii de avere si de interes:

Detalii aici...

Vizitatori
an image

discount web hosting


Design downloaded from free website templates.