They offer different flash websites that has animation and sound.
Conducere
Cuprins

Comisia de evaluare a persoanele cu handicap adulte
Detalii aici...

Acte necesare pentru incadrarea in grad de handicap pt. adulti
Detalii aici...

Acte necesare pentru incadrarea in grad de handicap pt. copii
Detalii aici...

Drepturile persoanelor cu handicap
Detalii aici...

Comisia pentru protectia copilului
Detalii aici...

Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului
Detalii aici...

Asistent maternal profesionist
Detalii aici...

Adoptii
Detalii aici...

Prezentarea serviciilor de asistenta sociala
Detalii aici...

Legislatie in domeniu
Detalii aici...

Licitatii
Detalii aici...

Anunturi
Detalii aici...

Legea 544
Detalii aici...

Date statistice
Detalii aici...

Link-uri
Detalii aici...

Internet mai sigur

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba

 

COMISIA PENTRU PROTECŢIA COPILULUI

 

         Comisia pentru Protecţia Copilului este organul de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Judeţean Alba, cu activitate decizională in materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului.

          infiinţarea şi componenţa Comisiei se aprobă prin hotărarea Consiliului Judeţean Alba la propunerea secretarului general al judeţului, potrivit legii.

           Comisia este alcătuită din 7 persoane şi are următoarea componenţă:

    v     Preşedinte - secretarul general al judeţului Alba;

v     Vicepreşedinte - directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;

       Membrii:

v     Un medic specialist pediatru - desemnat de Direcţia de Sănătate Publică Alba;

v     Un psihopedagog cu experienţă in educaţia specială - desemnat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba;

v     Un reprezentant al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Alba;

v     Un reprezentant al Direcţiei Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei Alba cu atribuţii in domeniul asistenţei sociale;

v     Un reprezentant al organismelor private acreditate - propus de secretarul general al judeţului Alba.

 Comisia pentru Protecţia Copilului are următoarele atribuţii principale:

   -        Stabileşte incadrarea copiilor cu dizabilităţi intr-un grad de handicap şi, după caz, orientarea şcolară a acestora;

-     Stabileşte măsurile de protecţie specială a copiilor, in condiţiile legii;

-  Reevaluează periodic hotărarile pivind măsurile de protecţie, precum şi incadrarea in grad  de handicap şi orientarea şcolară a copiilor;

-  Revocă sau inlocuieşte măsura stabilită, in condiţiile legii, dacă imprejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;

-    Soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist;

-    Soluţionează plangerile adresate de copii, in măsura in care soluţionarea acestora nu este stabilită de lege in competenţa altor instituţii;

-      Promovează drepturile copilului in toate activităţile pe care le intreprinde;

-      Informează părinţii cu privire la consecinţele plasamentului asupra raporturilor pe care le au cu copiii, inclusiv drepturile şi obligaţiile pe care le au faţă de copil pe durata măsurii plasamentului;

in exercitarea atribuţiilor privind incadrarea copiilor cu dizabilităţi intr-un grad de handicap şi orientarea şcolară a acestora, Comisia eliberează certificate de incadrare a copilului intr-un grad de handicap şi certificate de expertiză şi orintare şcolară/profesională.

Comisia eliberează certificatul de expertiză şi orientare şcoară/profesională şi pentru tanărul cu dizabilităţi care a implinit varsta de 18 ani şi care a depăşit cu mai mult de 3 ani varsta corespunzătoare clasei de şcolarizare.

        Comisia pentru Protecţia Copilului se intruneşte bilunar in şedinţe ordinare şi ori de cite ori este necesar in şedinţe extraordinare.

 

Tel Verde
an image

Linii telefonice sunt gratuite si apelabile permanent:


Telefonul copilului:

0.800.82.00.10


Telefonul victimelor violentei in familie:

0.800.41.01.50

Prin intermediul acestor servicii:

-se asigura informarea si consilierea telefonica a solicitantului;

-se evalueaza si se estimeaza nevoile imediate ale apelantului;

-se intervine in functie de gravitatea si riscul situatiei;


TELEFON UNIC EUROPEAN pentru disparitii copii:

116.000

Declaratii de avere
an image

Declaratii de avere si de interes:

Detalii aici...

Vizitatori
an image

discount web hosting


Design downloaded from free website templates.